Hodinový manžel Jiří Bittner, Praha 10

Kdo je hodinový manžel?

Hodinový manžel vám za předem určenou hodinovou sazbu ve vašem domě nebo na zahradě opraví vše, na co si sami netroufáte.
Hodinový manžel provádí opravy a údržbu běžného domácího vybavení.
Hodinový manžel je kutil, kterého práce baví a podle toho odvádí i vynikající práci.
Hodinový manžel vám šetří nejen peníze, ale i čas, který tak můžete věnovat své rodině nebo práci.
Hodinový manžel není jen služba pro ženy, kterým odborné práce moc neříkají, ale i pro muže, kteří jsou natolik vytížení, že na opravy v domě prostě nemají čas.
Hodinový manžel poskytuje pouze služby řemeslnného charakteru, nikoli osobního.
Hodinový manžel nevykonává práce týkající se hygieny a úklidu - nevysává, nemyje nádobí a nepere prádlo.


Odborné práce

vrtání, sádrování, lakování, malování, elektřina, odpady,
zapojení spotřebiče

Opravy

odpad, vypínač/zásuvka,
spotřebič, obklady/dlažby,
nábytek

Pravidelná údržba

pravidelné sezónní
práce, preventivní
údržba a kontroly

Pomohu vám

kontaktujte mne, poradím
si téměř se vším:
603 723 018